sobota, 26 października 2013


Prymas: Dajmy papieżowi prezent odrodzenia życia chrześcijańskiego Chcemy dać papieżowi z okazji srebrnego jubileuszu 25-lecia pontyfikatu prezent w postaci odrodzenia życia chrześcijańskiego w naszym kraju - powiedział prymas Polski kard. Józef Glemp. Dodał, że "chcemy naśladować Chrystusa tak, jak Go naśladuje Jan Paweł II". Mszę transmitowała TV Polonia dla Polaków zamieszkałych poza granicami kraju, w ramach obchodów trzeciego Dnia Papieskiego "Jan Paweł II - Apostoł Jedności". Jego organizatorem jest Fundacja Konferencji Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Prymas zwrócił uwagę, że media narzucają zainteresowanie się chorobą, trudnością wymowy papieża - jak gdyby czekały, kiedy zamknie oczy. "Nie dziwię się temu, że część mediów patrzy na życie papieża powierzchownie, szukając tematów, interesujących publikę. My natomiast chcemy sięgnąć do istoty tego fenomenu, jakim jest pontyfikat Jana Pawła II. Wiemy, że nie wszyscy papieża kochają, ale naprawdę mało jest rozumnych ludzi, którzy by Go nie szanowali" - podkreślił. Kard. Glemp dodał, że nasze rozumienie pontyfikatu jest czytelne w światłach nauki Chrystusa, który odsłonił Opatrzność jako czuwającą nad światem Mądrość, "Opatrzność Boża jest Mądrością, jest Miłością i jest Miłosierdziem" - powiedział. Zdaniem prymasa, długi pontyfikat Jana Pawła II, którego Polska dała światu i Kościołowi, często oceniany jest w kategoriach politycznych lub zmian społecznych, jakie w tym ćwierćwieczu dokonały się w świecie i w Polsce, na które wpływał Ojciec Święty przez swoje nauczanie i swoją postawą. Zaznaczył jednocześnie, że wszystkie te zmiany, które zapisała historia, będą przedmiotem wielu badań i ocen. "Sami jesteśmy świadomi biegnącej fali zmian w naszej ojczyźnie. Pamiętamy słowa papieża z pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku, kiedy mówił: +Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi+. Po 20 latach ten sam papież na tym samym miejscu w Warszawie mógł stwierdzić, że Duch odmienił oblicze tej ziemi, odnowił je Duch Boży. Ale wprowadzenie w życie tej odnowy - zazanaczył prymas - należy do ludzi, do nas. "I tu często brakuje nam mądrości, bo zapatrzyliśmy się w majętności, w zdobywanie sobie dobrodziejstw, zasobów, nie zawsze uczciwie" - podkreślił. Według prymasa stajemy w pewnym zakłopotaniu, jak zrozumieć i zastosować to wielkie dziedzictwo nauki o Bogu, o Kościele, o ludziach i o świecie, jakie z okazji 25. rocznicy pontyfikatu zostawia nam wielki rodak Karol Wojtyła. "Sądzę, że nie mamy czego się wstydzić. Przyszłe pokolenia będą czerpały obficie ze słów, czynów i postawy obecnego papieża" - dodał. "Budujemy papieżowi pomniki z metalu, granitu. Owszem niech utrwalają pamięć. Ale budujemy także pomniki żywe, zabiegając o środki na kształcenie i wychowanie młodzieży, na to, byśmy umieli przekształcić siebie samych w takich chrześcijan, jaki wzór ukazuje nam Ojciec Święty" - powiedział prymas.

Informację przygotował http://www.infosekret.pl - Prywatny Detektyw